ThermiSol routaeristyslaskin

Tervetuloa käyttämään ThermiSol Oy:n routaeristyslaskinta!ThermiSol routaeristyslaskentaohjelma noudattaa vuoden 2010 lämmöneristysmääräysten mukaisen lämpimän rakennuksen, pihan ja kylmän rakenteen osalta Talonrakennuksen routasuojausohjetta (VTT ja Rakennustieto Oy 2007) sekä ThermiSol Oy:n ilmoittamia lämmönjohtavuusarvoja ja lämmönläpäisykertoimia. Matalaenergia- ja passiivitalot lasketaan edellä mainituilla tiedoilla, mutta laskennallisesti matalampaa perustamissyvyyttä käyttäen. Tuulettuva-alapohjaisen passiivitalon routaeristys lasketaan kylmän laatan kaavojen mukaisesti.

Laskimessa tarkoitetaan maanvastaisissa alapohjissa normaalieristyksellä alapohjan U-arvoa 0,16 W/m2 K, matalaenergiatalossa U-arvoa 0,12 W/m2 K ja passiivitalossa U-arvoa 0,08 W/m2 K. Tuulettuvissa alapohjissa normaalitalon U-arvo on 0,17 W/m2 K (vuoden 2010 vaatimustaso, tuuletusaukkojen pinta-ala enintään 8 promillea alapohjan pinta-alasta), matalaenergiatalon U-arvo on 0,09 W/m2 K ja passiivitalossa U-arvo 0,07 W/m2 K.

Rakennekuvat ThermiSolin sivuilla.

ThermiSol Oy ei ota vastuuta virheellisistä suunnittelutuloksista tai ohjelman tai käyttäjän aiheuttamien toimien aiheuttamista tietojen, rahan tai muun omaisuuden tuhoutumisesta.

Routaeristysohjelman tekninen toteutus Matti Lahtinen ja Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy.